Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen

Det finns vissa kemikalier i vår omgivning som kan påverka människokroppens hormonsystem. Dessa kemikalier kallas därför för hormonstörande ämnen och mycket tyder på att de ligger bakom ett flertal sjukdomar som drabbar dagens samhälle.

Påverkan på kroppen

Många av kroppens funktioner blir styrda och reglerade av hormoner, och när det kommer in hormoner utifrån som exempelvis kemikalier, kan de påverka kroppens eget system. Till skillnad från andra miljögifter, som är giftiga att få i sig i stora mängder, påverkas människans kropp redan av låga doser med hormoner. Forskning har visat att det finns kopplingar mellan en rad olika sjukdomar som människan får på grund av främmande hormoner i kroppen. Några av sjukdomarna är bland andra bröstcancer, testikelcancer, sköldkörtelcancer, diabetes och utvecklingen av hjärnan.

Kostnader på grund av sjukdom

Årligen kostar det EU-länderna flera miljarder på grund av utebliven arbetsförmåga då medborgarna drabbats av sjukdomar på grund av hormonstörande ämnen. Man misstänker dessutom att det finns ett stort mörkertal av folk som drabbats av sjukdomar till följd av hormoner, men som inte sökt vård för det. Det är inte bara människan som drabbas utan även miljön tar stryk av dessa ämnen.

Hur man undviker hormonstörande ämnen

För att undvika de här hormonstörande ämnena som dyker upp i vår vardag finns det en del saker man kan göra. Till exempel kan man undvika att köpa konservburkar, för att undvika ämnet Bisfenol A som kan förekomma på insidan av konserver. Man kan även undvika plast i den mån det går, och använda till exempel en stekspade i trä istället för plast. Då det läcker ut gifter när plasten hettas upp är det extra viktigt att undvika plast i köket. Att äta ekologisk mat är också ett mycket bra sätt att undvika att få i sig onödiga hormoner och kemikalier med bekämpningsmedel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *