Ämnesomsättning

Vad är ämnesomsättning?

Ämnesomsättning är den process som sker i kroppen då man har ätit eller druckit och kroppen ska omvandla detta till energi. Denna process, ämnesomsättningen, kallas även för metabolism och är egentligen ett samlingsnamn för allt som sker då man har ätit eller druckit.

Hur fungerar ämnesomsättning?

Det första som sker i kroppen är att den börjar ta upp det som kommit ned och bearbeta det. Maten/ vätskan omvandlas sedan till energi för att så småningom avlägsnas från kroppen. Det är många kemiska processer i kroppen som är inblandade då ämnesomsättningen ska omsätta maten till energi, och det är ett mycket strukturerat och organiserat händelseförlopp.

De olika stegen vid upptag av näring

Till att börja med ska sköldkörteln (en körtel som sitter i halsen) producera två typer av hormon som hjälper till att reglera hur fort ämnesomsättningen sker. Dessa hormoner är trijodtyronin (som påverkar i princip alla fysiska händelser i kroppen så som tillväxt, kroppens temperatur och hjärtats frekvens) och tyroxin (som kopplas samman med de andra hormonerna).

Näringen i maten bryts sedan loss genom något som kallas matspjälkning (vilket bryter ned föda så att den kan tas upp av organismer) och tas sedan upp i blodet. Därefter transporteras de vidare i blodets omlopp till dess att de når målcellerna.

Kemiska processer i kroppen

En molekyl ändras i flera steg och det finns ett enzym för varje sådan ändring. De tre största grupperna av molekyler kallas för aminosyror (det finns 20 olika aminosyror vilket protein består av), lipider (lipider är ett begrepp för de olika typer av fetter som finns) och kolhydrater (som är ett samlingsnamn för de olika sockerarter som finns). Även levern spelar en mycket viktig roll i processen för att bryta ned mat och vätska. I levern förvandlas ämnen som är svåra att bryta ned till något som är lättare för kroppen att hantera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *