Läran om biologi

Vad är biologi?

Biologi, som även kallas för biovetenskap, är den kunskap som handlar om livet och dess olika faser, levande organismer och ursprung. Det är alltså ett väldigt brett ämne som är svårt att sammanfatta kort. Man brukar säga att biologin kan delas in i fem ämnen, som kallas för biologins axiomer. Det första är att celler är grunden till allt liv, det andra att evolutionen bidrar till nya arter, det tredje att gener är grundläggande för ärftlighet, det fjärde att en organism reglerar sin miljö för att bibehålla ett visst tillstånd och det femte att levande organismer omvandlar energi.

Olika typer av biologi

Inom biologin finns flera olika undergrupper. Molekylärbiologi handlar om molekylsystems ömsesidiga påverkan, cellbiologi handlar om kroppens byggstenar så som celler, vävnader och organ. Det finns också biokemi, som berör ämnet molekyler och kemiska processer i levande organismer, som genetik och ämnesomsättning. Biologin delas också in i grupper efter vilka organismer man undersöker. Läran om djur kallas för zoologi, läran om växter kallas för botanik och mikrobiologi kallas läran om mikroorganismer.

Historik

Ungefär i mitten av 1700-talet myntades begreppet biologi. Trots att det förekommit i ca 300 år nu så räknas det fortfarande som en ung vetenskap. Det kommer ursprungligen från grekiskans ”bios”, som betyder ”liv”, och ”logia”, som betyder studerande av. Tre kända vetenskapsmän var med och bidrog till biologins utveckling, och dessa var Charles Darwin, Jean-Baptiste de Lamarck och Gregor Mendel. Även Carl von Linné bidrog till utvecklingen av biologin när han reste runt och namngav de olika arterna i växtriket. Carl von Linnés arbete är med vissa ändringar fortfarande aktivt än idag.

Efter att mikroskopet uppfunnits blev möjligheten att studera biologi ännu bättre och vetenskapsmännen gjorde snabbt framsteg. Bland annat gjordes upptäckten av bakterier vilket ledde till att man fick fler saker att studera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *