Näringslära del 1

Vad är näringslära?

Näringslära kallas det begrepp som innefattar läran om kroppens upptag av näringsämnen och hur kroppen tar upp dessa. Kroppen behöver vissa näringsämnen för att fungera optimalt och vitaminer och mineraler behövs för att bygga upp kroppen.

Vitaminer

Det finns dels vitaminer som är vattenlösliga (det är vitamin B och C) och vitaminer som är fettlösliga (vitamin A, D, K och E). Vitamin B och V kommer ut tillsammans med urinen vilket minimerar risken för att man ska råka överdosera dem. De fettlösliga vitaminerna däremot lagras i levern och kan på grund av det bli skadliga om de blir överdoserade.

Livsnödvändiga vitaminer

Vitamin D är viktigt att få i sig då den bidrar till att stärka skelettet och tänderna, och brist på denna vitamin kan alltså leda till benskörhet. Man kan få i sig vitamin D på två olika sätt, dels genom att solens strålar träffar huden direkt och bildar D-vitaminet. Det går alltså inte att sitta på exempelvis en inglasad balkong och sola, utan man behöver vara ute och få solen direkt på huden för att vitaminet ska bildas. I Sverige har man bara möjligheten att bilda D-vitamin under sommarhalvåret för att sedan ha det lagrat i kroppen under vinterhalvåret. Det är dock ändå ofta vanligt att man behöver ta tillskott då solljuset inte alltid räcker till för att bilda tillräckligt med vitamin D.

Ett annat sätt att få i sig vitamin D är via kosten. Det finns bland annat i fet fisk, vissa mejeriprodukter, ägg, kött och svamp (särskilt kantareller och Karl-Johan). Människans ålder är också avgörande för hur mycket vitamin D man behöver och därför varierar alltså behovet för olika människor.

Mineraler

Mineraler har en påverkan på kroppens styrsystem för de kemiska reaktionerna i cellerna. Om man överdoserar mineraler kan det vara skadligt för kroppen.