Kort och långvarig stress

Vad är stress?

Stress är en reaktion som utlöses vid mentala och fysiska påfrestningar för den mänskliga kroppen, dessa reaktioner kallas för stressorer. Att vara långvarigt stressad är inte samma sak som att vara stressad för att man har bråttom, utan innebär att man drabbats av en mental överansträngning.

Olika typer av stress

Det finns två typer av stress, och det är långtidsstress och korttidsstress. Vid långvarig stress påverkas de kemiska processerna i kroppen och påverkar hormonerna i kroppen. Den kortvariga stressen kan vara positiv, för då utsöndras adrenalin och det autonoma nervsystemet aktiveras. Det gör att vår reaktionsförmåga blir snabbare och vi blir mer effektiva. Om stressen är positiv eller ej avgörs av hur man själv upplever det, men till exempel inför en tävling eller liknande prestation är det oftast positivt. Vid en stressreaktion gör sig även kroppen redo för att agera om man blir utsatt för våld och får blodet att koagulera snabbare om man skulle råka bli skadad.

Den långvariga stressen däremot är inte lika positivt upplevd. Forskning har visat att det framför allt finns tre områden som påverkas i kroppen vid långvarig stress. De reparerande funktionerna i kroppen störs och det blir svårare att hamna i djupsömn. Under en kortare period är det inga problem för kroppen att vara utan djupsömn, men under en längre period blir det svårare för kroppen att återhämta sig och risken att bli sjuk är mycket större.

Kroppens system för reglering av till exempel blodtryck störs också på grund av att hormonet cortisol ständigt är för lågt.

Även det centrala nervsystemet påverkas, särskilt för människor som varit utsatt för en extrem typ av stress som krig eller tortyr. Det kan enligt forskare bidra till att cellerna i hjärnan skadas, även om det inte finns hundraprocentigt vetenskapliga belägg för att så är fallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *